loader

Certyfikaty i gwarancje

• Certyfikat członka Polskiego Związku Organizatorów Turystyki
• Certyfikat członka Polskiej Izby Turystyki

Certyfikat Polskiego Zwiazku Organizatorów Turystyki

• Wpis do rejestru organizatorów i pośredników turystycznych
• Gwarancja Ubezpieczeniowa organizatora turystyki

Wyróżnienia

• Wyróżnienie dla tourasia w konkursie Róża Kolumba 2018