loader

Przepisy wjazdowe

Bhutan

Obywatele polscy:

Turysta udający się do Bhutanu musi uzyskać turystyczną wizę wjazdową. Promesę wizy uzyskuje się wraz z wykupieniem pakietu turystycznego w biurach linii lotniczych Druk-Air (przewoźnik narodowy) lub w agencjach turystycznych uprawnionych do sprzedaży biletów (lista uprawnionych agentów turystów znajduje sie na stronie: Association of Bhutanese Tour Operators https://www.abto.org.bt). Wiza jest wydawana po uzyskaniu promesy. Okres ważności wizy zależy od rodzaju wykupionego pakietu turystycznego (cena, liczba dni). Do aplikacji wizowej należy dołączyć dwa zdjęcia. Do Bhutanu można się dostać drogą powietrzną lub lądową. Druk-Air (www.drukair.com.bt) obsługuje loty do Bhutanu, na międzynarodowe lotnisko w Paro, dwa razy w tygodniu z Delhi, Kalkuty, Katmandu, Dhaki i Bangkoku. Granicę lądową z Indiami można przekraczać przez przejścia znajdujące się na terenie stanów Asom i Bengal Zachodni

Przedstawicielstwo dyplomatyczne:

Royal Bhutanese Embassy
Avenue Jules César 70
1150 Bruxelles
Tel. 00 32 2 761 95 70

Borneo

Obywatele polscy:

W przypadku pobytu nie dłuższego niż 90 dni nie ma obowiązku posiadania wizy. Nie dotyczy to przyjazdów w celu podjęcia pracy lub nauki. Wymagany okres ważności paszportu przy wjeździe wynosi 6 miesięcy. Nie ma obowiązku okazania biletu powrotnego przy wjeździe, jednak może tego zażądać przewoźnik. Władze imigracyjne mogą żądać od turystów okazania środków finansowych w gotówce w przypadku braku ważnego biletu lotniczego na wyjazd z Malezji. Na dzień pobytu wymagane jest ok. 5 USD.
Nie ma obowiązku meldunkowego.

Przedstawicielstwo dyplomatyczne:

Ambasada Malezji
ul. Gruzińska 3, 03-902 Warszawa
Tel.: (22) 617 31 44, 617 44 13
Fax: (22) 617 62 56, 616 05 90
mwwarsaw@kln.gov.my

Brunei

Obywatele polscy:

Obywatele polscy mogą przebywać w Brunei bez wizy do 90 dni. Nie wydaje się wiz na przejściach granicznych. a więc również na lotnisku w stolicy. Nie ma obowiązku okazywania biletu powrotnego przy wjeździe, może jednak tego zażądać przewoźnik. Wymagany okres ważności paszportu przy wjeździe wynosi 6 miesięcy. Od turystów z Europy władze imigracyjne zwykle nie żądają okazania środków finansowych, chociaż formalnie istnieje wymóg posiadania 500 BND przy pobycie do 3 dni. Opłata lotniskowa wynosi 12 BND, przy czym przy wylocie do Kuching i Kota Kibnabalu opłata ta wynosi 5 BND.
Nie ma obowiązku meldunkowego.

Przedstawicielstwo dyplomatyczne:
Najbliższa ambasada znajduje się w Berlinie

Embassy of Brunei Darussalam
Kronenstrasse 55-58,
10117 Berlin-Mitte,
FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY
+(49-30) 2060 7600
+(49-175) 640 4040
+(49-30) 2060 7666 & 2045 1708
berlin.germany@mfa.gov.bn

Chiny

Obywatele polscy:

Obywatele polscy udający się do Chin muszą mieć ważną wizę pobytową lub tranzytową. Osoby oczekujące na lotnisku na międzynarodowe połączenia lotnicze nie dłużej niż 24 godziny mogą opuścić lotnisko na podstawie krótkotrwałego zezwolenia uzyskiwanego bezpośrednio przy odprawie paszportowej. Wyjątek stanowią międzynarodowe lotniska w miastach: Pekin, Szanghaj, Kanton (Guangzhou), Shenzhen, Chengdu, Chongqing, Dalian, Shenyang, Hangzhou, Guilin, Kunming, Xi’an i Xiamen, gdzie władze chińskie wydłużyły okres ważności zezwolenia na tranzyt do 72 godzin (jednak bez prawa opuszczania obszaru administracyjnego danego miasta). Lista miast jest stale rozszerzana, zwłaszcza o miejscowości turystyczne i centra biznesowe, należy sprawdzić to przed wyjazdem. Loty do Hongkongu, Makao i Tajwanu traktowane są jako loty międzynarodowe.

30 stycznia 2016 r. władze chińskie wprowadziły prawo do 6-dniowego (max.144 godz.) pobytu bez obowiązku posiadania wizy dla cudzoziemców podróżujących tranzytem drogą lotniczą przez 4 międzynarodowe porty lotnicze: w Szanghaju (Hongqiao International Airport i Pudong International Airport), w stolicy prowincji Jiangsu, Nankinie (Nanjing Lukou Airport) oraz w stolicy prowincji Zhejiang, Hangzhou (Hangzhou Xiaoshan Airport). W tym czasie istnieje możliwość poruszania się w obrębie trzech wyznaczonych obszarów administracyjnych Chin tj. miasta Szanghaj, prowincji Jiangsu oraz prowincji Zhejiang jednakże bez możliwości przemieszczania się poza ich granice. Cudzoziemcy podróżujący tranzytem przez wyznaczone porty lotnicze, posiadając paszport oraz bilet na dalszy odcinek podróży, mogą ubiegać się na lotnisku, w wyznaczonym specjalnie do tego miejscu, o prawo do opuszczenia lotniska na czas odpowiednio do 144 lub 72 godzin / 6 lub 3 dni, z obowiązkiem powrotu na wyznaczony lot.

Wyjazd z terytorium Chin kontynentalnych do Specjalnej Strefy Administracyjnej Hongkongu i/lub Makao traktowany jest jako opuszczenie granic ChRL i automatycznie anuluje ważność posiadanej wizy jednokrotnej. Planując podróż do tych miejsc, należy pamiętać, aby w chińskich urzędach konsularnych ubiegać się o wizę dwu- lub wielokrotną. Wizę na wjazd do Chin kontynentalnych z Hongkongu lub z Makao można uzyskać w działających tam biurach łącznikowych centralnych władz ChRL, a także za pośrednictwem agencji turystycznej China Travel Service. Jedynie w wyjątkowych sytuacjach wizę można uzyskać na lotnisku.
Pobyt na terytorium ChRL bez ważnej wizy (przedłużenie okresu pobytu poza termin ważności wizy) karany jest grzywną w wysokości ok. 500 CNY za każdy dzień pobytu bez ważnej wizy oraz pozbawieniem wolności. Paszport natomiast powinien być ważny co najmniej 6 miesięcy ponad termin upływu ważności chińskiej wizy. Władze chińskie często nie informują turystów o zamknięciu niektórych lądowych przejść granicznych na czas świąt narodowych, co wielokrotnie już powodowało duże utrudnienia formalne dla planujących opuszczenie w tym czasie terytorium ChRL. Od turystów indywidualnych chińskie urzędy konsularne mogą wymagać okazania biletu powrotnego. Nie ma obowiązku posiadania określonej kwoty pieniędzy na każdy dzień pobytu. Przedłużenia ważności wizy można dokonać jedynie w dużych miastach w Biurach Bezpieczeństwa Publicznego, tzw. gonganju (w Wydziałach Kontroli Ruchu Osobowego Cudzoziemców). Procedura przedłużania ważności wizy trwa zwykle 7 dni roboczych, co należy uwzględnić w planach podróży.

Poza międzynarodowymi portami lotniczymi i kolejowymi przejściami na granicy z Kazachstanem, Mongolią, Federacją Rosyjską, KRLD oraz na południu z Wietnamem dla cudzoziemców dostępne są nieliczne drogowe punkty graniczne. Sytuacja przedstawia się podobnie na granicy z Pakistanem, Kirgizją, Kazachstanem, Wietnamem, Laosem. Punkty graniczne między Nepalem i Tybetem czynne są tylko okresowo i zazwyczaj zamykane są podczas świąt państwowych (co należy zawsze brać pod uwagę, kiedy aplikujemy o określony termin ważności wizy).

Przedstawicielstwo dyplomatyczne:

Ambasada Chińskiej Republiki Ludowej
ul. Bonifraterska 1, 00-203 Warszawa
Tel.: (22) 831 38 36
Fax: (22) 635 42 11
www.chinaembassy.org.pl
www.pl.chineseembassy.org

Filipiny

Obywatele polscy:

Obywatele polscy (posiadacze zarówno paszportów biometrycznych, bez cech biometrii oraz paszportów tymczasowych) zwolnieni są z obowiązku wizowego przy pobycie do 30 dni. Przy wjeździe na Filipiny dokument paszportowy musi być ważny co najmniej 6 miesięcy. Na granicy wymagane jest jedynie okazanie biletu powrotnego lub biletu do innego kraju, dokumentów potwierdzających cel przyjazdu, a także środków finansowych na pokrycie kosztów pobytu (wysokość kwoty na dzień pobytu nie jest określona). Turyści nie mogą przedłużyć pobytu bezwizowego. W przypadku obywateli polskich planujących dłuższy pobyt, należy wystąpić przed podróżą o wizę, która wystawiana jest przez filipińskie przedstawicielstwa dyplomatyczne i urzędy konsularne na okres do 59 dni. Opłata lotniskowa pobierana przy wylocie wynosi 750 PHP.

Na Filipinach praktycznie nie funkcjonuje system ewidencji ludności, gdyż nie ma obowiązku meldunkowego. Przedłużenie jednak pobytu ponad okres określony w wizie zagrożone jest karą grzywny.

Przedstawicielstwo dyplomatyczne:

Ambasada Republiki Filipin
ul. Lentza 11, 00-956 Warszawa
Tel.: (22) 490 20 25
Fax: 60 254 10 12
warsaw.pe@dfa.gov.ph
www.warsawpe.dfa.gov.ph

Hongkong

Obywatele polscy:

Od 1842 r. do 1 lipca 1997 r. kolonia brytyjska. Pod zwierzchnictwo ChRL Hongkong przeszedł jako Specjalny Region Administracyjny funkcjonujący na zasadzie "jedno państwo - dwa systemy", co w praktyce oznacza, że Hongkong ma własną ustawę zasadniczą (Basic Law), parlament, rząd i jego szefa, własne godło i flagę oraz szeroki zakres autonomii - własny system polityczny, gospodarczy, monetarny, edukacyjny, własne sądownictwo - z wyjątkiem polityki zagranicznej i obrony, za które odpowiada centralny rząd w Pekinie.
Obywatele polscy, mający ważne paszporty, mogą wjeżdżać oraz przebywać na terytorium Hongkongu do 90 dni bez wiz. Zwolnienie z obowiązku wizowego nie obejmuje osób przyjeżdżających z zamiarem podjęcia pracy (nielegalne podjęcie zatrudnienia zagrożone jest karą więzienia do dwóch lat lub grzywną w wysokości 50 tys. HKD) oraz udających się do Hongkongu z zamiarem stałego pobytu.
Paszport osoby przyjeżdżającej do Hongkongu musi pozostawać ważny co najmniej przez 1 miesiąc po upływie zakładanego okresu jej pobytu w Hongkongu. Natomiast paszport osób, które jedynie zatrzymują się w Hongkongu w tranzycie do niektórych miejsc regionu, jak np. Tajwan, Filipiny czy Indonezja musi pozostawać ważny przez co najmniej 6 miesięcy.
Na granicy między Hongkongiem a Chinami kontynentalnymi cudzoziemców obowiązuje taka sama odprawa paszportowo-celna jak na międzypaństwowych przejściach granicznych. Dlatego też przy wjeździe z Hongkongu na teren Chin kontynentalnych od obywateli polskich wymagana jest wiza chińska, którą można uzyskać w mieszczącym się w Hongkongu China Visa Office (6-7/F Lower Block, China Resources Building, 26 Harbour Rd). Okres oczekiwania na wizę wynosi ok. 2 dni robocze. Szybciej można ją uzyskać za dodatkową odpłatnością w biurze China Travel Service (78-83 Connaught Road Central, 2/F, China Travel Service Building, Sheung Wan). Osoby przybywające do Hongkongu z ChRL i zamierzające tam powrócić powinny zaopatrzyć się w wizę chińską z prawem dwukrotnego przekroczenia granicy, w przeciwnym razie będą musiały ubiegać się o ponowną wizę w China Visa Office.
Nie ma obowiązku meldunkowego, jednakże przy ubieganiu się o zgodę na przedłużenie pobytu należy podać w formularzu adres miejscowy.

Przedstawicielstwo dyplomatyczne:

Ambasada Chińskiej Republiki Ludowej
ul. Bonifraterska 1, 00-203 Warszawa
Tel.: (22) 831 38 36
Fax: (22) 635 42 11
www.chinaembassy.org.pl
www.pl.chineseembassy.org

Indie

Obywatele polscy:

Obywatele polscy udający się do Indii są objęci obowiązkiem wizowym.
Od 15 sierpnia 2015 r. dla obywateli Polski wprowadzono ułatwienia w postaci możliwości występowania o e-wizy.
Indyjska e-wiza pozwala na wykonanie całej procedury wizowej online, w tym dokonanie płatności i wydruk wizy bez konieczności składania wizyty w konsulacie.
Program e-wiza obejmuje tylko osoby ubiegające się o wizę w następujących kategoriach: turystyka, odwiedziny, krótkoterminowa opieka medyczna, bądź krótkoterminowa podróż służbowa w celach biznesowych.
Ponadto, posiadacze e-wizy mogą przekroczyć granicę Indii przy wjeździe tylko na terenie 16 portów lotniczych: Ahmedabad, Amritsar, Bengaluru, Chennai, Cochin, Delhi, Gaya, Goa, Hyderabad, Jaipur, Kolkata, Lucknow, Mumbai, Tiruchirapalli, Trivandrum oraz Varanasi.
Opuszczenie Indii z e-wizą jest możliwe w dowolnym punkcie granicznym, z wyłączeniem obszarów ograniczonego ruchu turystycznego, na które trzeba uzyskać osobne pozwolenie.
Szczegóły programu oraz opis procedury uzyskania e-wizy są dostępne na stronie: https://indianvisaonline.gov.in/visa/tvoa.html
Nie ma obowiązku udokumentowania określonej kwoty środków pieniężnych na każdy dzień pobytu. Przebywanie na terenie Indii bez ważnej wizy jest traktowane jako poważne wykroczenie, a cudzoziemcy na okres prowadzonego dochodzenia podlegają zatrzymaniu w areszcie.
W przypadku utraty paszportu i otrzymania nowego dokumentu podróży istnieje obowiązek uzyskania nowej wizy na dalszy pobyt i/lub wyjazd z Indii.
Wymóg dokonania meldunku w ciągu 14 dni od przybycia do Indii, obowiązuje cudzoziemców posiadających długoterminowe wizy wielokrotne. Bez uprzedniego spełnienia obowiązku meldunkowego nie jest możliwe opuszczenie Indii. Cudzoziemcy, którzy nie dokonali meldunku są przy próbie wyjazdu z Indii zawracani z granicy, celem wywiązania się z nałożonego obowiązku.

Przedstawicielstwo dyplomatyczne:

Ambasada Republiki Indii
ul. Myśliwiecka 2, 02-459 Warszawa
Tel.: (22) 540 00 00
Fax: (22) 540 00 01/540 00 02
julie@indembwarsaw.in
www.indemwarsaw.in

Indonezja

Obywatele polscy:

Polscy turyści mogą wjeżdżać do Indonezji bez wiz, w ramach wprowadzonego w dniu 10.06.2015 r. dekretu, w którym Indonezja jednostronnie zniosła obowiązek wizowy dla obywateli 45 krajów. Wjazd bezwizowy obejmuje okres 30 dni i nie podlega przedłużeniu.W dniu 18 kwietnia 2016 r. na mocy dekretu Prezydenta RI nr 21/2016 nastąpiła nowelizacja ruchu bezwizowego w Indonezji. Znowelizowany dekret rozszerzył cel w jakim można wjechać do Indonezji w ramach ruchu bezwizowego. Obecnie prócz celu turystycznego, do Indonezji można także wjechać w celu rodzinnym, społecznym, w celu prowadzenia działalności kulturalnej, wykonywania zadań przedstawicieli organów państwowych, celem uczestniczenia w seminariach, międzynarodowych targach, seminariach organizowanych przez przedstawicielstwa centralne lub oddziałowe mające swoją siedzibę w Indonezji oraz w ramach tranzytu do kraju trzeciego. Nowelizacja powiększyła także liczbę państw objętych zwolnieniem wizowym do 75 oraz umożliwiła wjazd i wyjazd z Indonezji w ramach bezwizowego ruchu turystycznego z 29 lotnisk, 88 przejść morskich oraz 7 lądowych (wykaz przejść dostępny jest na stronie Ambasady RP w Dżakarcie).
Należy zaznaczyć, że w dalszym ciągu istnieje możliwość otrzymania wizy On Arrival - VOA z ważnością do 30 dni. Niektóre osoby decydują się na wykupienie VOA pomimo wprowadzonego ruchu bezwizowego, gdyż w przypadku VOA istniej możliwość jej przedłużenia o kolejne 30 dni w najbliższym urzędzie imigracyjnym, po złożeniu wniosku i uiszczeniu opłaty 35 USD. Nie ma możliwości otrzymania indonezyjskiej wizy na lądowej granicy między Timorem Wschodnim a Indonezją (Atambua). Przy dłuższych pobytach, przy celach wyjazdu innych niż turystyczny/biznesowy oraz w przypadku posiadania paszportu tymczasowego o wizę należy aplikować w Ambasadzie Indonezji w Warszawie, ul. Estońska 3/5, tel. +48 22 6175179, +48 22 6175108, fax +48 22 6174455, email: info@indonesianembassy.pl. Przy wjeździe do Indonezji paszport musi być ważny minimum 6 miesięcy. Ubiegający się o wizę wielokrotną musi w momencie złożenia aplikacji legitymować się paszportem ważnym minimum 18 miesięcy. Na żądanie władz imigracyjnych należy okazać bilet powrotny lub bilet na dalszą podróż (posiadanie biletu może być konieczne już w momencie składania wniosku o wizę w Wydziale Konsularnym Ambasady Indonezji w Warszawie). Przy wjeździe do Indonezji nie ma obowiązku wykazania się określoną kwotą pieniędzy bądź deklarowania jej na granicy. Składając wniosek o indonezyjską wizę, należy mieć przy sobie kartę kredytową lub zaświadczenie z banku potwierdzające posiadanie konta bankowego.
W przeciwnym razie trzeba mieć gwarancję osoby zapraszającej, że zapewni ona środki utrzymania i opiekę.

Uwaga: w przypadku przekroczenia terminu ważności wizy, kara przy wyjeździe wynosi od 250.000 IDR do 350.000 IDR za każdy dzień zwłoki.

Przedstawicielstwo dyplomatyczne:

Ambasada Republiki Indonezji
ul. Estońska 3/5, 03-903 Warszawa
Tel.: (22) 617 51 79, 617 51 08
Fax: (22) 617 84 51, 617 44 55
info@indonesianembassy.pl
comwar@indonesianembassy.pl
www.indonesianembassy.pl

Japonia

Obywatele polscy:

Zniesiono obowiązek wizowy dla obywateli polskich przy wjazdach na teren Japonii do 90 dni pobytu, w celach: turystycznym, prywatnym, służbowym. Jeżeli obywatel polski udaje się do Japonii w innym celu np.: studiów, podjęcia pracy, zobowiązany jest do uzyskania wizy w japońskim urzędzie konsularnym w kraju zamieszkania. Nie ma możliwości uzyskania wizy na granicy. Przy wjeździe do Japonii wszystkie osoby powyżej 16 roku życia poddawane są procedurze imigracyjnej, która polega na pobraniu odcisków palców, fotografii twarzy oraz rozmowie z urzędnikiem imigracyjnym.

Odmowa poddania się tej procedurze uniemożliwi wjazd do tego kraju.
Przy wjeździe nie wymaga się biletu powrotnego albo środków na jego zakupienie, ale ich brak może mieć wpływ na decyzję o pozwoleniu na wjazd, podejmowaną przez urzędnika imigracyjnego, w przejściu granicznym.

Obywatele polscy nie mają formalnego obowiązku dysponowania określoną ilością pieniędzy na każdy dzień pobytu. Urzędnicy imigracyjni mogą poprosić o udokumentowanie posiadania środków finansowych i ocenić, czy są one wystarczające na pokrycie kosztów pobytu w Japonii, zgodnie z deklarowanym celem podróży. Cudzoziemcy, którzy nie dysponują odpowiednimi środkami finansowymi na cały okres pobytu, mogą być posądzeni o przyjazd w celach zarobkowych i urzędnik imigracyjny może nie wyrazić zgody na ich wjazd i pobyt na terytorium Japonii. Przy wjeździe bez wizy - do 90 dni - paszport powinien być ważny co najmniej 3 miesiące od daty planowanego wjazdu na terytorium Japonii. W przypadku wjazdu na podstawie wizy - odpowiednio dłużej - aby umożliwiał powrót do kraju jeszcze w okresie ważności paszportu. W ważnych sytuacjach losowych można przedłużyć pobyt w Japonii ponad 90 dni, pod warunkiem złożenia odpowiedniego wniosku w urzędzie imigracyjnym w Tokio, co najmniej 10 dni przed wygaśnięciem prawa pobytu.
Nie ma obowiązku meldunkowego dla Polaków przybywających do Japonii na okres do 90 dni.

Przedstawicielstwo dyplomatyczne:

Ambasada Japonii
ul. Szwoleżerów 8, 00-464 Warszawa
Tel.: (22) 696 50 00
Fax: (22) 696 50 01
info-cul@wr.mofa.go.jp
www.pl.emb-japan.go.jp

Kambodża

Obywatele polscy:

Obywatele polscy są objęci obowiązkiem wizowym (brak wiz tranzytowych). Wizy (do 30 dni) można uzyskać w przedstawicielstwach dyplomatycznych Kambodży (najbliższa Ambasada znajduje się w Berlinie) oraz podczas wjazdu lotniczymi/lądowymi przejściami granicznymi (potrzebne 2 fotografie paszportowe). Istnieje również możliwość ubiegania się o wizę za pośrednictwem Internetu (e-visa): www.evisa.gov.kh.
Wymagany jest przynajmniej sześciomiesięczny okres ważności paszportu, licząc od daty wjazdu do kraju. Nie ma obowiązku okazywania biletu powrotnego, ani też środków na pokrycie kosztów pobytu. Szczegółowe informacje oraz formularze wizowe można uzyskać na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Współpracy Międzynarodowej Kambodży: www.mfaic.gov.kh.
Nielegalne przedłużenie pobytu zagrożone jest karą grzywny w wysokości 5 USD (do 30 dni) lub 6 USD (powyżej 30 dni) za każdy dzień.
Nie jest możliwy wjazd i wyjazd z Kambodży tego samego dnia (poza przejściem lotniczym w Phnom Penh).
W przypadku utraty/zagubienia paszportu na terenie Kambodży konieczne jest uzyskanie wizy wyjazdowej.
Nie ma obowiązku meldunkowego. Hotele i pensjonaty rejestrują gości na podstawie paszportów lub ich fotokopii.

Kambodża ma wysokie wskaźniki przestępczości, w tym ulicznej, a cudzoziemcy stanowią atrakcyjny cel. Należy zachować szczególną ostrożność, gdyż zdarzają się ataki na turystów w szczególności w Phnom Phen i w Sihanoukville, także w hotelach. W przypadku zgłoszenia kradzieży policja może pobierać od cudzoziemców opłatę (20-100 USD).
Należy unikać samotnych spacerów po zmroku, w szczególności w Sihanoukville oraz zachować szczególną ostrożność w czasie dorocznych festiwali organizowanych w dużych miastach.
Z uwagi na niestabilność polityczną istnieje możliwość lokalnych zamieszek. Należy unikać większych zgromadzeń, demonstracji i spotkań politycznych oraz nie okazywać swoich sympatii wobec lokalnych polityków.
Dzieci muszą posiadać własny ważny paszport.

Przedstawicielstwo dyplomatyczne:
Najbliższa ambasada znajduje się w Berlinie

Royal Embassy of Cambodia
Benjamin- Vogelsdorff- Strasse 2
13187 Berlin
FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY
Tel.: +(49 30) 48 63 79 01
Fax: +(49 30)- 48 63 79 73
rec-berlin@t-online.de
www.kambodscha-botschaft.de

Korea Północna

Obywatele polscy:

Obywatele RP zamierzający wjechać na terytorium Korei Północnej objęci są obowiązkiem wizowym (wiza jest płatna - 60 EUR, wydawana przez Ambasadę KRL-D w Warszawie - ul. Bobrowiecka 17, przeciętny czas oczekiwania wynosi 2 tygodnie, zwykle około 4 tygodni). Nie ma możliwości uzyskania wizy na granicy. Istnieje natomiast możliwość ubiegania się o wizę w Ambasadzie KRL-D w Pekinie. Wymagany okres ważności paszportu przy ubieganiu się o wizę: co najmniej 6 miesięcy od daty planowanego przekroczenia granicy. Należy również pamiętać o konieczności uzyskania wizy chińskiej (dwukrotnej), jeżeli pobyt tranzytowy przez Pekin przekraczać będzie 72 godziny.
Na terenie KRL-D dopuszczalna jest praktycznie tylko turystyka grupowa. Jednym z warunków jest przydzielenie stałej opieki tłumacza-asystenta, bez którego nie można poruszać się po kraju. Przy wjeździe do KRL-D nie ma obowiązku okazania biletu powrotnego, ani posiadania określonej kwoty pieniędzy na każdy dzień pobytu. Nie są wymagane ubezpieczenia, zdecydowanie zaleca się jednak ich wykupienie (przed wykupieniem ubezpieczenie należy sprawdzić, czy ubezpieczenie obejmuję Koreę Północną). Cudzoziemcy objęci są obowiązkiem meldunkowym. Osoby zatrzymujące się w hotelu składają paszporty w recepcji. Zwracany jest po kilku dniach.

Przedstawicielstwo dyplomatyczne:

Ambasada Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej
ul. Bobrowiecka 1 A, 00-728 Warszawa
Tel.: (22) 840 58 13
Fax: (22) 840 57 10
korembpl@yahoo.com

Korea Południowa

Obywatele polscy:

Polscy obywatele nie muszą mieć wiz przy wyjazdach do Republiki Korei na okres do 90 dni. Przy wjeździe trzeba okazać ważny paszport, wypełnioną kartę przekroczenia granicy oraz deklarację celną (formularze dostępne na pokładzie samolotu lub na lotnisku). Urzędnik imigracyjny może zapytać o cel podróży, prosić o wskazanie źródeł finansowania (jeżeli nie wynika to z przedstawionych dokumentów), czy o okazanie biletu powrotnego. Nie jest wymagane posiadanie określonej kwoty pieniędzy na dzień pobytu.
Od 1.01.2012 roku obowiązuje system biometrycznej identyfikacji, polegający na obowiązkowym pobieraniu odcisków palców oraz dokonaniu zdjęcia twarzy podczas przekraczania granicy. Z wymogu poddania się tej procedurze zwolnione są osoby poniżej 17 roku życia, urzędnicy zagranicznych rządów i organizacji międzynarodowych, wraz z towarzyszącymi im członkami rodzin oraz osoby zaproszone przez szefów koreańskiej administracji centralnej.

Przedstawicielstwo dyplomatyczne:

Ambasada Republiki Korei
ul. Szwoleżerów 6, 00-464 Warszawa
Tel.: (22) 559 29 00
Fax: (22) 559 29 05
koremb_waw@mofa.go.kr

Laos

Obywatele polscy:

Obywatele polscy objęci są obowiązkiem wizowym. Wizę turystyczną (do 30 dni) można uzyskać w przedstawicielstwach dyplomatycznych Laosu (najbliższe przedstawicielstwo dyplomatyczne znajduje się w Berlinie), jak również na niektórych przejściach granicznych (patrz informacje niżej). Wizę można dwukrotnie przedłużyć w Urzędzie Migracyjnym w Wientian (każdorazowo o jeden miesiąc). Wymagane jest umotywowanie wniosku. Podczas kontroli granicznej należy sprawdzić, czy do paszportu zostały wbite odpowiednie stemple. W przypadku stwierdzenia przez policję braku odpowiednich stempli podczas kontroli wewnątrz kraju lub przy wyjeździe grozić mogą wysokie kary pieniężne, deportacja, a nawet areszt. Przy załatwianiu formalności można często skorzystać odpłatnie z pośrednictwa hotelu, w którym się przebywa. Nielegalne przedłużenie pobytu zagrożone jest karą grzywny w wysokości 10 USD za każdy dzień (pobierana przy wyjeździe z kraju). Nie jest wymagane posiadanie określonej kwoty środków finansowych na każdy dzień pobytu, ani też posiadania ubezpieczenia. Przy wjeździe wymagana jest min. 6-miesięczna ważność paszportu.
Uwaga: Na niektórych przejściach wydawanie wiz dla cudzoziemców może być czasowo wstrzymane. Zazwyczaj przejścia graniczne są nieczynne w godzinach nocnych. Okresowe ograniczenia w wydawaniu wiz dla cudzoziemców nie obowiązują na trzech głównych przejściach granicznych: lotniska międzynarodowe w Wientianie i Luang Prabang oraz Most Przyjaźni (Friendship Bridge).
Nie ma obowiązku meldunkowego. W domach gościnnych i hotelach goście są rejestrowani na podstawie paszportu.

Ważniejsze lokalne święta
30.X – 6.XI Święto That Luang
2. XII Święto narodowe
1.I Nowy Rok
6.I Dzień Pathet Lao
8.II Chiński Nowy Rok
8.III Dzień Kobiety
22.III People's Party Day
13.IV – 15.IV Laotański Nowy Rok
1.V Święto pracy
20.V Vixakha Bouxa Day (urodziny Buddy)
1.VI Dzień dziecka
20.VII Khao Pansa (rozpoczęcie buddyjskiego postu)
13.VIII Lao Issara Day (dzień wolności)
12.X Dzień Niepodległości
16.X Bouk Ok Pansa (koniec buddyjskiego postu)
Religijne święta uzależnione są kalendarza księżycowego i mogą być ruchome. Dni wolne przypadające w weekend zostają wykorzystane w kolejnym dniu pracującym.

Przedstawicielstwo dyplomatyczne:
Najbliższa ambasada znajduje się w Berlinie

Botschaft der Demokratischen Volksrepublik Laos in Berlin
Bismarckallee 2A
14193 Berlin
+(49 030) 890 606 47
+(49 030) 890 606 48
info@laos-botschaft.de
www.laos-botschaft.de

Makau

Obywatele polscy:

Obywatele polscy mający ważne paszporty mogą wjeżdżać oraz przebywać na terytorium Makau do 90 dni bez wiz. Zwolnienie z obowiązku wizowego nie obejmuje osób przyjeżdżających z zamiarem podjęcia pracy oraz udających się do Makau na pobyt stały. Nie jest wymagany określony okres ważności paszportu, nie trzeba okazywać biletu powrotnego. Na granicy między Makau a Chinami kontynentalnymi cudzoziemców obowiązuje taka sama odprawa paszportowo-celna jak na międzypaństwowych przejściach granicznych. Przy przekraczaniu granicy z ChRL od obywateli polskich wymagana jest wiza chińska, którą można uzyskać w Biurze Komisarza MSZ ChRL (992, Avenida do Dr. Rodrigo Rodrigues). Osoby przybywające do Makau z ChRL i zamierzające tam powrócić powinny zaopatrzyć się w wizę chińską z prawem dwukrotnego przekroczenia granicy, w przeciwnym razie będą musiały ubiegać się o ponowną wizę w Biurze Komisarza MSZ ChRL. Przy wyjeździe obowiązuje opłata lotniskowa w wysokości 80 MOP.

Przedstawicielstwo dyplomatyczne:

Ambasada Chińskiej Republiki Ludowej
ul. Bonifraterska 1, 00-203 Warszawa
Tel.: (22) 831 38 36
Fax: (22) 635 42 11
www.chinaembassy.org.pl
www.pl.chineseembassy.org

Malezja

Obywatele polscy:

W przypadku pobytu nie dłuższego niż 90 dni nie ma obowiązku posiadania wizy. Nie dotyczy to przyjazdów w celu podjęcia pracy lub nauki. Wymagany okres ważności paszportu przy wjeździe wynosi 6 miesięcy. Nie ma obowiązku okazania biletu powrotnego przy wjeździe, jednak może tego zażądać przewoźnik. Władze imigracyjne mogą żądać od turystów okazania środków finansowych w gotówce w przypadku braku ważnego biletu lotniczego na wyjazd z Malezji. Na dzień pobytu wymagane jest ok. 5 USD.
Nie ma obowiązku meldunkowego.

Przedstawicielstwo dyplomatyczne:

Ambasada Malezji
ul. Gruzińska 3, 03-902 Warszawa
Tel.: (22) 617 31 44, 617 44 13
Fax: (22) 617 62 56, 616 05 90
mwwarsaw@kln.gov.my

Mjanma

Obywatele polscy:

Obywatele polscy objęci są obowiązkiem wizowym. Od 11 stycznia 2016. wprowadzony zostaje nowym systemie wydawania wiz wjazdowych do Mjanmy. Istnieje możliwość wyrobienia eWizy na stronie: http://evisa.moip.gov.mm.
Wszystkie wizy można uzyskać w ambasadach / konsulatach Mjanmy za granicą. Wizy w biznesowe, konferencyjne (w tej grupie mieszczą się też wizy dla naukowców przyjeżdżających w celach badawczych), wizy dla załóg oraz tranzytowe można też uzyskać w systemie 'visa on arrival' na lotniskach międzynarodowych w Rangunie, Nay Pyi taw i Mandalay. (UWAGA: W przypadku wystąpienia o „visa on arrival" aplikujący musi mieć ze sobą wszystkie dokumenty uprawniające do wjazdu: zaproszenia, potwierdzenie uczestnictwa w imprezie, kongresie itp., a zapraszający musi wcześniej przesłać kopie tych dokumentów do biura straży granicznej na lotnisku) .
W związku z często zmieniającymi się warunkami wydawania wiz oraz dostępnością lądowych przejść granicznych, warto przed wyjazdem potwierdzić obowiązujące przepisy we właściwym przedstawicielstwie dyplomatyczno-konsularnym Mjanmy. Dokładne informacje na temat nowego systemu wizowego można uzyskać na stronie internetowej Ministerstwa Imigracji i Ludności: www.mip.gov.mm.
Do kraju można wjechać przez morskie przejścia graniczne oraz stołeczny międzynarodowy port lotniczy (Rangun Mingaladon International Airport) oraz w Mandalay.W ostatnim czasie zostały otwarte niektóre przejścia lądowe z Tajlandia oraz złagodzone restrykcje odnośnie wjazdu i wyjazdu tym samym przejściem granicznym. W przypadku przekraczania granicy w Tachilek, Kaw Thoung, Myawaddy oraz Htee Khee-Sunaron istniej możliwość wylotu przejściami granicznymi w Rangunie i Mandalay. W przypadku przekraczania granicy w Muse lub Tamu należy opuścić kraj tym samym przejściem.
Uwaga: Przejścia graniczne Muse i Tamu zostały czasowo zamknięte w listopadzie 2016 ze względu na walki etniczne.
Istnieje obowiązek meldunkowy, realizowany przez wypełnienie szczegółowej karty rejestracyjnej podczas kwaterowania w hotelu.

Wiza turystyczna jednorazowa 40 USD 28 dni
Wiza biznesowa jednorazowa 50 USD 70 dni
Wiza biznesowa wielokrotna 3-miesięczna 200 USD
Wiza biznesowa wielokrotna roczna 600 USD
Uwaga! - wysokość opłat może ulec zmianie. Podane ceny - stan na 01.2017

Przedstawicielstwo dyplomatyczne:
Najbliższa ambasada znajduje się w Berlinie


Ambasada Republiki Związku Mjanmy
Thielallee 19
14195 Berlin
+(49 030) 206 15 710, 18
+(49 030) 206 157 20
emb.my.berlin@t-online.de

Singapur

Obywatele polscy:

Obywatele polscy mogą wjeżdżać do Singapuru i przebywać w nim do 90 dni bez wizy. Wymagana ważność paszportu przy wjeździe wynosi minimum 6 miesięcy. Przy wjeździe na terytorium Singapuru należy mieć bilet powrotny lub na dalszą podróż. Nie ma obowiązku posiadania określonej kwoty pieniędzy na każdy dzień pobytu. Prosimy zwrócic uwagę ze wwóz lekarstw na teren Singapuru jest zabroniony i podlega ścisłym regulacjom.

Szczepienia:
Przy wjeździe do Singapuru nie są wymagane żadne świadectwa szczepień. Ubezpieczenia osobowe nie są obowiązkowe, jednak ze względu na bardzo wysokie koszty leczenia szpitalnego lepiej je wykupić. Można to zrobić w renomowanych firmach ubezpieczeniowych działających w Polsce lub po przyjeździe do Singapuru w miejscowych firmach ubezpieczeniowych. Koszt wizyty lekarskiej wynosi od 80 SGD, koszt doby w szpitalu od 300 do 5000 SGD, w zależności od standardu szpitala i pokoju. Singapur ma bardzo dobrze rozwiniętą służbę zdrowia.
Sugerujemy zabrać ze sobą odpowiednie środki przeciwko komarom oraz zasięgnąć informacji o środkach przeciwko Dendze.

Ważniejsze święta:
25.12 Boże Narodzenie
01.01 Nowy Rok
28-29.01 Chiński Nowy Rok
14.04 Wielki Piątek
01.05 Święto Pracy
10.05 Dzień Vesakh
26.06 Hari Raya Puasa (koniec Ramadanu)
09.08 Święto Narodowe
02.09 Hari Raya Haji (Święto ofiary)
19.10 Deepavali (Święto świateł)

Przedstawicielstwo dyplomatyczne:
Najbliższa ambasada znajduje się w Berlinie

Embassy of the Republic of Singapore
Voßstraße 17
10117 Berlin
Federal Republic of Germany
001-49-(30) 2263-430
001-49-(30) 2263-4379
singemb_ber@mfa.sg
www.mfa.gov.sg/berlin

Sri Lanka

Obywatele polscy:

Władze Sri Lanki podjęły decyzję o wprowadzeniu z dniem 1 stycznia 2012 r. systemu elektronicznej autoryzacji wjazdu - Electronic Travel Authorization (ETA), który jest wymagany dla wszystkich osób przybywających na Sri Lankę. Więcej informacji można uzyskać na stronie ETA: www.eta.gov.lk/slvisa/.
Wymagany okres ważności paszportu przy wjeździe wynosi minimum 6 miesięcy ponad termin planowanego zakończenia pobytu na Sri Lance. Konieczne jest posiadanie biletu powrotnego. Każdy cudzoziemiec powinien posiadać środki finansowe w wysokości minimum 30 USD na dzień pobytu.

Przedstawicielstwo dyplomatyczne:

Ambasada Demokratyczno-Socjalistycznej Republiki Sri Lanki
ul. Chorągwi Pancernej 8, 02-951 Warszawa
Tel.: (22) 853 88 96-97
Fax: (22) 843 53 48
mission@srilankaembassy.com.pl
www.srilankaembassy.com.pl

Tajlandia

Obywatele polscy:

Od 11 sierpnia 2011 roku obywatele polscy zwolnieni są z obowiązku wizowego przy wjeździe do Tajlandii na pobyt turystyczny nie dłuższy niż okres 30 dni, zarówno w przypadku wjazdu lotniczym przejściem granicznym, jaki i przejściem lądowym (z Kambodży, Laosu, Malezji). Ruch bezwizowy dotyczy jedynie wizyt o charakterze turystycznym, w przypadku wizyt o innym charakterze lub wizyt turystycznych przekraczających 30 dni konieczne jest ubieganie się o wizę w przedstawicielstwie dyplomatycznym Królestwa Tajlandii. W przypadku przekraczania granicy Tajlandii przejściem lądowym, z ruchu bezwizowego można skorzystać dwukrotnie w ciągu roku. Szczegółowe informacje na temat zasad wydawania wiz znajdują się na stronie MSZ Tajlandii oraz Ambasady Królestwa Tajlandii w Warszawie.
Przy wjeździe w ruchu bezwizowym wymagany i bezwzględnie przestrzegany jest wymóg co najmniej 6-miesięcznego okresu ważności paszportu (liczony od daty wjazdu na terytorium Tajlandii), posiadanie biletu powrotnego oraz środków finansowych (10.000 THB na osobę). Urzędnicy imigracyjni mogą wymagać dodatkowych dokumentów potwierdzających turystyczny charakter wizyty (np. rezerwacja hotelowa, plan podróży). Niespełnienie tego warunku jest jednoznaczne z odmową wjazdu, a tym samym pasażer zawracany jest do portu macierzystego. Osoby o niedbałym i nieestetycznym wyglądzie mogą nie uzyskać zgody na wjazd.
Opłata lotniskowa wynosi 700 THB na trasach międzynarodowych oraz od 50 do 200 THB na krajowych i wliczana jest w cenę biletu. W przypadku lotów transferowych opłata nie jest doliczana do kosztów zakupu biletu, decydując się zatem na opuszczenie lotniska nawet na kilka godzin, niezbędnym jest uiszczenie opłaty przy przekraczaniu granicy.
Istnieje obowiązek meldunkowy. Podróżny, przed przekroczeniem granicy, zobowiązany jest do wypełnienia karty wjazdu/wyjazdu (należy ją zachować w paszporcie i okazać przy wyjeździe) i wskazania adresu pobytu w Tajlandii.

Przedstawicielstwo dyplomatyczne:

Ambasada Królestwa Tajlandii
ul. Willowa 7, 00-790 Warszawa
Tel.: (22) 849 64 14, 849 14 06, 849 47 30
Fax: (22) 849 26 30
thaiemb@thaiemb.internetdsl.pl
www.thaiembassy.pl

Tajwan

Obywatele polscy:

Obywatele polscy, jak i inni obywatele krajów strefy Schengen, zwolnieni są z obowiązku wizowego na pobyty na Tajwanie nie przekraczające 90 dni, wymagany jest jednak paszport ważny min. 6 miesięcy w momencie wjazdu. Przewoźnik może zażądać także okazania rezerwacji biletu powrotnego z Tajwanu. Ponadto przy wjeździe bezwizowym nie ma możliwości uzyskania wizy na Tajwanie ani w jakikolwiek inny sposób przedłużenia pobytu. W przypadku podróżowania z paszportem tymczasowym (również ważnym min. 6 miesięcy w momencie wjazdu) nie obowiązuje wjazd bezwizowy, możliwe jest natomiast uzyskanie 30 dniowej wizy jednokrotnego wjazdu bez możliwości jej przedłużenia. Na Międzynarodowym Lotnisku w Taoyuan wizę taką wydaje znajdujące się tam Biuro Wizowe, zaś na Międzynarodowym Lotnisku w Kaohsiung można uzyskać tymczasowe pozwolenie na wjazd (temporary entry permit), na podstawie którego w ciągu 3 dni trzeba wyrobić wizę w Biurze Spraw Konsularnych (Bureau of Consular Affairs) południowego oddziału tajwańskiego MSZ, znajdującego się w Kaohsiung. Osoby, które mają zamiar na Tajwanie pozostać przez okres dłuższy niż 90 dni muszą posiadać ważną wizę, którą uzyskać można w Biurze Gospodarczym i Kulturalnym Tajpej w Warszawie. Istnieje także możliwość uzyskania 90-dniowej wizy turystycznej w innych tajwańskich placówkach zagranicznych, którą po przyjeździe na Tajwan można przedłużyć maksymalnie do 180 dni lub zamienić (mając ku temu odpowiednie podstawy takie jak np. praca lub studia) na wizę rezydencką, a następnie na jej podstawie wyrobić kartę pobytu (Alien Resident Certificate, ARC). Alternatywnie przed upływem 90 dni można odbyć krótką podróż do jednego z sąsiednich krajów (np. Filipiny lub Malezja) - po powrocie na Tajwan każdorazowo można ponownie skorzystać z pobytu bezwizowego.
Nie ma obowiązku meldunkowego przy pobytach krótszych niż 90 dni. Zameldowanie jest natomiast konieczne przy ubieganiu się o kartę pobytu.

Przedstawicielstwo dyplomatyczne:

Biuro Gospodarcze i Kulturalne Tajpej
ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa
Tel.:(002-48) 22-213-0060
Fax:(002-48) 22-213-0070
biuro@taiwan.net.pl
www.roc-taiwan.org/pl

Timor Wschodni

Obywatele polscy:

Posiadanie wiz wjazdowych do Timoru Wschodniego nie jest wymagane. Od dnia 26 maja 2015 r. obowiązuje umowa o zniesieniu wiz krótkoterminowych między UE a Timorem Wschodnim. Zgodnie z postanowieniami umowy, do celów 90-dniowego pobytu w dowolnym 180-dniowym okresie obywatele UE nie będą potrzebować wizy przy wjeździe na terytorium Timoru Wschodniego. Aby skorzystać z ruchu bezwizowego, polscy obywatele muszą posiadać ważny paszport (zwykły, dyplomatyczny, służbowy/urzędowy lub specjalny). Ruch bezwizowy dotyczy wszystkich osób i dowolnego celu podróży (czy jest on turystyczny, czy kulturalny, naukowy, rodzinny, służbowy itp.) z wyjątkiem wykonywania płatnej działalności.
Przy wyjeździe z Timoru obowiązuje podatek wyjazdowy w wysokości 10 USD. Należy pamiętać, że przepisy imigracyjne na Timorze ulegają częstym zmianom.

Przedstawicielstwo dyplomatyczne:
Najbliższa ambasada znajduje się w Brukseli

Ambasada Demokratycznegj Republiki Timoru Wschodniego
Square Eugene Plasky, 92-94
1030 Schaerbeek, Belgium
Tel.: + 32 2 735 96 71
Fax: + 32 2 733 90 03
tlembassy.brussels@skynet.be
www.mfac.gov.tp

Wietnam

Obywatele polscy:

Obywatele polscy zamierzający odwiedzić Wietnam obowiązani są mieć ważny dokument podróży oraz wizę uprawniającą do wjazdu na terytorium tego kraju. W zależności od celu wjazdu wydawane są wizy jednokrotne lub wielokrotne, z okresem ważności również uzależnionym od rodzaju wizy. O wizę do Wietnamu można ubiegać się w urzędach konsularnych tego kraju. Możliwe jest otrzymanie jej na granicy państwa po uprzednim uzyskaniu promesy, którą oferują biura podróży i agencje turystyczne. Możliwe to jest również w wyjątkowych losowych przypadkach (choroba, śmierć członka rodziny). Pozwolenie na pobyt wystawia Urząd Kontroli Ruchu Granicznego na przejściu granicznym. Może ono zostać cofnięte lub jego termin ważności może zostać skrócony w razie naruszenia prawa lub niezgodności faktycznego celu pobytu z deklarowanym.

Polska znalazła się w gronie 40 państw, których obywatele od 1 lutego 2017 r. mogą ubiegać się o wizę do Wietnamu za pośrednictwem sieci Internet, w ramach mającego trwać dwa lata programu pilotażowego elektronicznego systemu wizowego.

E-wiza jest wizą jednokrotnego wjazdu, o maksymalnej długości pobytu do 30 dni, z możliwością zrealizowania w ośmiu wietnamskich międzynarodowych portach lotniczych oraz szeregu lądowych i morskich przejść granicznych. Składanie wniosku o wydanie wizy, dokonywanie opłaty, oraz drukowanie potwierdzenia otrzymania wizy w przypadku pozytywnej decyzji dokonywane jest samodzielnie przez osobę wnioskującą.

Szczegółowe informacje w języku angielskim, dotyczące wietnamskich przepisów wizowych oraz wnioski online dostępne są pod adresem:
https://evisa.xuatnhapcanh.gov.vn/ .

Przedstawicielstwo dyplomatyczne:

Ambasada Socjalistycznej Republiki Wietnamu
ul. Resorowa 36, 02-956 Warszawa
Tel.: (22) 651 60 98
Fax: (22) 651 60 95
vnemb.pl@mofa.gov.vn
www.vietnamembassy-poland.org
 

Zadzwoń: 22 103 00 80

Poniedziałek – piątek:
9:00 – 18:00

Lub napisz: